Shop Giày thời trang quận 3

Shop Giày thời trang quận 3

Shop Giày thời trang quận 3
 

Shop Giày thời trang quận 3

Phương Toàn nâng cấp shop giày của mình theo phong cách mới.

Shop Giày thời trang quận 3
 

Ý tưởng thiết kế: Phương Toàn nâng cấp shop giày của mình theo phong cách mới.

 

 

 

 

 

Anh chị muốn hệ thống này toát sáng lên các sản phẩm của mình kết hợp phong cách nước ngoài.

 

Shop giày được trang trí các hệ thống kế sát tường và kệ giữa, trang trí ánh sáng các điểm nhấn như ở các phần cột nhà, và ở phần trang trí các hộp đèn.

 

Mô hình 2

 

 

 

 

Shop Giày thời trang quận 3

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT MINH MẪN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT MINH MẪN
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT MINH MẪN